ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน


ช่องทางการรับฟังเสียงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Email

Callcenter@glo.or.th

Facebook

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Application

Lottery (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)

my GLO (สำหรับตัวแทนฯ)

Website

www.glo.or.th

Call center
0 2528 9999

จดหมาย

Walk in

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร
และเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น G

โทรสาร
0 2528 8762

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล ชมเชย เสนอแนะ และร้องเรียน

ไม่ได้แนบไฟล์