สำนักงานสลากฯ >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network) จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว ชนิดมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 856 เมตริกตัน (856,000 กิโลกรัม) มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรินิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง UPS พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเปลี่ยนตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต ควบคุมระบบเมนไฟฟ้า ภายในอาคารสงเคราะห์แบบแฟลต ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๓๔๗ ชุด
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อประตูเหล็กนิรภัย สำหรับห้องมั่นคงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ - ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 5 ชุด
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 ตัว
ประกวดราคาจ้างโยกย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ระบบกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้าประจำอาคารสวัสดิการแบบแฟลต
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 5 ชุด
ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจำสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์เลิกใช้งาน ประจำปี 2555
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษน้ำตาล หนา 100-110 แกรม จำนวน 150,000 แผ่น
ประกาศเปิดเผยร่างกำหนดขอบเขตของงาน TOR จ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจำสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจำสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(สนามบินน้ำ) จำนวน 1 โครงการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบเครื่องอ่านบัตรจอดรถพร้อมไม้กั้นรถแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง กำหนดระยะเวลา 8 เดือน (1 ม.ค. 56 - 30 ก.ย. 56)
สอบราคาซื้อประตูเหล็กนิรภัย สำหรับห้องมั่นคงพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) เครื่องตัดกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำ VDO นำเสนอภารกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระดาษน้ำตาล หนา 100-110 แกรม ขนาด 38.5x48.5 นิ้ว จำนวน 150,000 แผ่น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าคู่สัญญาวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อระบบบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำดื่มขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๔,๖๘๐ แพค และน้ำดื่ม ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๗,๒๐๐ ถัง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู,ปลวก,มด,แมลงสาบ และยุง
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโยกย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังสำนักงานแห่งใหม่จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยกเลิกำประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๕ เครื่อง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างจัดทำกระเป๋าของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๖
ประการศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครื่องอ่านบัตรจอดรถพร้อมไม้กั้นรถแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำเสื้อกีฬาภายใน ประจำปี 2556
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู ปลวก มด แมลงสาบ และยุง
ประกาศเปิดเผยข่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโยกย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังสำนักงานแห่งใหม่
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖ รายการ
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู,ปลวก,มด,แมลงสาบ และยุง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2555
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำกระเป๋าของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบ IP Phone สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS สำหรับระบบภาพ 3000 watt จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2556 จำนวน 6 รายการ
เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี 2556 จำนวน 10 เดือน
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี 2556
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาซื้อระบบ IP Phone สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคาร(โรงพิมพ์)ประจำปี 2556
ยกเลิกสอบราคา ซื้อน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 7,500 แพค
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อระบบเครื่องอ่านบัตรจอดรถ พร้อมไม้กั้นรถแบบอัตโนมัติและอุปกรณื จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสำนักงานสลากกนแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สีดำ ส่วนผสมเป็น้ำ (หมึกพิมพ์ Ink-Jet) จำนวน 2,320 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 4,800 รีม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลพระภูมิ ณ อาคารสงเคราะห์แบบแฟลต
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมฝึกการใช้อุปกรณ์ ที่โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2556
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ทำการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2556
ยกเลิกสอบราคาขายเศษกระดาษฝอยเสียที่ไม่ใช้แล้วและแกนกระดาษม้วนประจำปี 2556
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระจัมโบ้โรล จำนวน 5400 ม้วน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลพระภูมิ ณ อาคารสงเคราะห์แบบแฟลต
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อระบบ IP Phone สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 7,500 แพค และน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 10,000 ถัง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครื่องอ่านบัตรจอดรถพร้อมไม้กั้นรถแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคารโรงพิมพ์และบริเวณโดยรอบ จำนวน 10 จุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กร ประจำปี 2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ปรกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้า ตันไม้ สวนหย่อม
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษชำระจัมโบ้โรล จำนวน 5,400 ม้วน
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดยกหิ้ว จำนวน 54 ถัง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 71 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 4,800 รีม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา TABLET Computer
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมฝึกการใช้อุปกรณ์ ประจำปี 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ทำการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2556
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network) จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อระบบ IP Phone สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกิแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสร้อยคอทองคำ จำนวน 22 เส้น
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด
สอบราคาจ้างทาสีอาคารโรงพิมพ์และบริเวณโดยรอบ จำนวน 10 จุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กร ประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาซื้อ TABLET Computer พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 เครื่อง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network) จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network) จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการ Internet จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กร ประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ (หมึกพิมพ์ Ink-Jet) จำนวน 2,320 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อสร้อยคอทองคำ จำนวน 22 เส้น
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (รถปิคอัพ) ๔ ล้อ ขนาด ๒ ตัน พร้อมติดตั้งหลังคาแบบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบ IP Phone สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบ IP Phone สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายกระดาษและเครื่องอัดพร้อมรัดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 25 เครื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง จ้างเก็บเล่ม เข้าหัวปฏิทินปี ๒๕๕๖ รวม ๒ รายการ
ประกาศสำนักงานสำนักงาสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สอบราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดยกหิ้ว จำนวน 54 ถัง
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ IP Phone สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก(Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กร ประจำปี 2556 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง จ้างทำซองขนาด 21*25.5 cm. จำนวน 30,000 ชิ้น
ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการ Internet จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ (หมึกพิมพ์ Ink-Jet) จำนวน 2,320 ลิตร
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล(รถปิคอัพ) 4 ล้อ ขนาด 2 ตัน พร้อมติดตั้งหลังคาแบบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน
ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เพื่อปฏิบัติงานซอฟต์แวร์ป้องกันการปลอมแปลง จำนวน 1 ชุด
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555)
ปะกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายกระดาษและเครื่องอัดพร้อมรัดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ(หมึกพิมพ์ Ink-jet) จำนวน 2,320 ลิตร โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 13-18 มิถุนายน 2555)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการ Internet จำนวน ๑ ระบบ
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เพื่อปฏิบัติงานซอฟต์แวร์ป้องกันการปลอมแปลง จำนวน 1 ชุด
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างทาสีอาคารโรงพิมพ์และบริเวณโดยรอบ จำนวน ๑๐ จุด
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยเก็บข้อมูล (Server) ความจุ 32 เทอราไบต์ พร้อมซอฟต์แวร์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ใบมีดแท่นตัด จำนวน 3 รายการ
ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 25 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาเรื่องซื้อระบบ IP Phone สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ซื้อเครื่องทำลายกระดาษและเครื่องอัดพร้อมรัดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 18-23 พฤษภาคม 2555)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Invisible - Green จำนวน 1,390 กิโลกรัม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหัวเย็บกระดาษ จำนวน ๖ หัว
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างทาสีอาคารโรงพิมพ์และบริเวณโดยรอบ จำนวน 10 จุด
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคาซื้อระบบบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (รถปิคอัพ) 4 ล้อ ขนาด 2 ตัน พร้อมติดตั้งหลังคาแบบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรัดสลาก จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว ชนิดมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 738 เมตริกตัน (738,000 กิโลกรัม) มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อใบมีดแท่นตัด จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงพิมพ์และหลังคาอาคารคลังกระดาษ จำนวน 2 หลัง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อหน่วยเก็บข้อมูล (Server) ความจุ 32 เทอราไบด์ พร้อมซอฟต์แวร์
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปิดสัน จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าจากตู้ MDB มายังอาคารโรงพิมพ์ จำนวน 2 ชุด
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคาซื้อระบบ IP Phone สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 25เมษายน 2555 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555)
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ซื้อเครื่องทำลายกระดาษและเครื่องอัดพร้อมรัดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 18-23 เมษายน 2555)
สอบราคาซื้อเครื่องปิดสัน จำนวน 1 เครื่อง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ Invisible - Green จำนวน 1,390 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างทาสีอาคารโรงพิมพ์และบริเวณโดยรอบ จำนวน 10 จุด
สอบราคาหัวเย็บกระดาษ จำนวน 6 หัว
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล(รถปิคอัพ) 4 ล้อ ขนาด 2 ตัน พร้อมติดตั้งหลังคาแบบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว ชนิดมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 738 เมตริกตัน (738,000 กิโลกรัม)
สอบราคาจ้างทาสีอาคารโรงพิมพ์และบริเวณโดยรอบ จำนวน 10 จุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเย็บสลากแบบ 6 หัว อัตโนมัติ
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ซื้อรถไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงพิมพ์และหลังคาอาคารคลังกระดาษ จำนวน 2 หลัง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าจากตู้ MDB มายังหน้าอาคารโรงพิมพ์ จำนวน 2 ชุด พร้อมตู้ DB จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่2)
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ Invisible - Green จำนวน 1,390 กิโลกรัม
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์เวทออฟเซทชุด ๔ สี จำนวน ๕,๔๔๐ กิโลกรัม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อใบมีดแท่นตัด จำนวน 3 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์เวทออฟเซทชุด 4 สี จำนวน 5,440 กิโลกรัม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อม ณ สำนักการพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถยกกระดาษชนิดม้วน (Folk Lift) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อหมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ (หมึก Ink-Jet) จำนวน ๔,๓๒๐ ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อระบบ IP Phone สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 25 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ Invisible - Green จำนวน 1,390 กิโลกรัม
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับแต่งสภาพพื้นที่การใช้งานอาคารสำนักงาน งานปรับปรุงส่วนออกรางวัล และงานปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติงาน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงพิมพ์และหลังคาอาคารคลังกระดาษ จำนวน 2 หลัง
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อใบมีดแท่นตัด จำนวน 3 รายการ
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เพื่อปฏิบัติงานซอฟต์แวร์ป้องกันการปลอมแปลง จำนวน 1 ชุด
ยกเลิกประกาศเชิญชวน การจัดซื้อหน่วยเก็บข้อมูล 32 TB
ประกาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาซื้อรถไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษน้ำตาล
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปิดสัน จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ (Ink-Jet) จำนวน 4,320 ลิตร
สอบราคาจ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อม ณ สำนักการพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเย็บสลากแบบ 6 หัว อัตโนมัติ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาซื้อรถยกกระดาษชนิดม้วน (Folk Lift) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
สอบราคาซื้อเครื่องรัดสลากจำนวน 2 เครื่อง
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์เวทออฟเซทชุด 4 สี จำนวน 5,440 กิโลกรัม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อกระดาษเคลือบเคมี จำนวน 2 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เพื่อปฏิบัติงานซอฟต์แวร์ป้องกันการปลอมแปลง จำนวน 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อม ณ สำนักการพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อหน่วยเก็บข้อมูล (Server) ความจุ 32 เทอราไบต์ พร้อมซอฟต์แวร์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษน้ำตาลหนา 100 - 110 แกรม ขนาด 38.5 x 48.5
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าจากตู้ MDB มายังหน้าอาคารโรงพิมพ์ จำนวน 2 ชุด พร้อมตู้ DB จำนวน 2 ชุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อหมึก ANTI COPY จำนวน 290 กิโลกรัม
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปิดสัน จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาซื้อกระดาษเคลือบเคมี จำนวน 2 รายการ
สอบราคาซื้อหมึกออฟเซทสีส้ม (Orange Anti-Copy) จำนวน 290 กิโลกรัม
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อหมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ (Ink-Jet) จำนวน 4,320 ลิตร
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดประกวดราคาซื้อเครื่องเย็บสลากแบบ 6 หัว อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคาจ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อม ณ สำนักการพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี 2555 จำนวน 8 เดือน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 4,000 รีม
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถยกกระดาษชนิดม้วน (Folk Lift) ขนาดกำลังยกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกั้น
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาซื้อรถยกกระดาษชนิดม้วน (Folk Lift) จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อกีฬา ประจำปี 2555
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 204 คน
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี 2555
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมฝึกการใช้อุปกรณ์
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 4,000 รีม
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สอบราคาจ้างจัดทำเสื้อกีฬา ประจำปี 2555 จำนวน 1,280 ตัว
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ SAP ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดทำห้อง Data Center สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษชำระจัมโบ้โรล จำนวน 4,500 ม้วน
ประกาศรายชื่ผู้ชนะการสอบราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Serverอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบNetwork) จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมฝึกการใช้อุปกรณ์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network) จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องถ่านยเอกสารจำนวน 25 เครื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ชุด 4 สี จำนวน 4,550 กิโลกรัม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม และทำความสะอาดบริเวณภายนอกที่ทำการโรงพิมพ์
สอบราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (วันที่ 6-11 ตุลาคม 2554)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสำนักงานอัตโนมัติ ครั้งที่ 2
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวม 6 โครงการ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี 2555 จำนวน 6 รายการ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมฝึกการใช้อุปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กร ประจำปี 2555 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเพลท Photp Polymer ขนาด 790*1065*0.73 มม. จำนวน 30 แผ่น
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2555
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก(Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network) จำนวน 1 ระบบ
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย( Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู,ปลวก,มด,แมลงสาบ และยุง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ทำการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด1.5 ลิตรประมาณ 7,500 แพคและน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร ประมาณ 10,000 ถัง
ประกวดราคาจ้างตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสำนักงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงานTORและเอกสารการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ ครั้งที่ 3
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2555 จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสำนักงานอัตโนมัติ
สอบราคาซื้อเพลท Photo Polymer ขนาด 790*1065*0.73 มม. จำนวน 30 แผ่น
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อลวดเย็บสลาก จำนวน 1,800 ม้วน
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา การจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงานฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network) จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาให้สิทธิโฆษณาบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาล
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมฝึกการใช้อุปกรณ์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2555 จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูง สำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กรประจำปี 2555 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2555
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง (กล้อง 6 ตัว) จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้อน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร ประมาณ 7,500 แพค และน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร ประมาณ 10,000 ถัง
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู, ปลวก, มด, แมลงสาบ และยุง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา การซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน(TOR)เช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กร ประจำปี 2555 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก(Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Nextwrok) จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อกระดาษน้ำตาลหนา 100 - 110 แกรมขนาด 3805 x 48.5 นิ้ว
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศสอบราคาซื้อลวดเย็บสลาก จำนวน 1,800 ม้วน ครั้งที่ 2
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่16 สิงหาคม 2554
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวไม่สะท้อนแสง Ultra Violet ชนิดมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 713 เมตริกตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสำนักงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 5 ชุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง พนักงานฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 24 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2555 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันจำนวน 2 ชุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรับบาล
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงานฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 24 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อลวดเย็บสลาก จำนวน 1,800 ม้วน
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2555 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสารสนเทศต้าง ๆ รวม 6 โครงการ ด้วยวิการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสำนักงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของง่าน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา การเช่ารถยนต์ตรวจการ 2 ตอน 5 ประตู จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษปอด์ม้วนสีขาวไม่สะท้อนแสง Ultra Violet ชนิดมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 713 เมตริกตัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์ ระบบ DRY OFFSET และระบบ WET OFFSET พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและควบคุม จำนวน 1 ชุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2554ถึงวันที่1กรกฎาคม2554
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศต่างๆ รวม 6 โครงการ (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้า จากตู้ MDB จำนวน 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ชุด 4 สี
สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 5 ชุด
ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวไม่สะท้อนแสง Ultra Violet ชนิดมีลายน้ำ ฯ จำนวน 713 เมตริกตัน (ครั้งที่2) ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิย.54
สอบราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้อหมึกชุด 4 สี (PROCESS INK)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์มิยาโคชิ จำนวน 3 รายการ
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าจากตู้ MDB มายังหน้าห้องสมุดพร้อมตู้ DB จำนวน 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศต่างๆ รวม 6 โครงการ (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2554
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อลวดเย็บสลาก จำนวน 1,800 ม้วน
สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์ มิยาโคชิ จำนวน 3 รายการ
สอบราคาซื้อสร้อยคอทองคำและเหรียญรัชกาลที่9 เลี่ยมกรอบทองคำ จำนวน 21 ชุด
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาซื้อลวดเย็บสลาก จำนวน 1,800 ม้วน
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการ ๒ ตอน ๕ ประตู จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวไม่สะท้อนแสง Ultra Violet ชนิดมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 713 เมตริกตัน
ยกเลิกประกาศประกวดราคาให้สิทธิโฆษณาบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาการเช่ารถยนต์ตรวจการ ๒ ตอน ๕ ประตู จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำห้อง Data Center สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว 50 แกรม ขนาด 323 ม.ม. จำนวน 30,000 กิโลกรัม
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ์ภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศรวม 5 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 มีนาคม 2554
สอบราคาซื้อหมึกออฟเซทสีส้ม (orange fluo anti-copy) จำนวน 220 กิโลกรัม
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 5 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดทำห้อง Data Center สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2554
ประกาศประกวดราคาให้สิทธิโฆษณาบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อกระดาษม้วนปอนด์สีขาว จำนวน 30,000 กิโลกรัม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 5 ชุด
ประกาศ เปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ์ภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศรวม 5 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2554
ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดทำห้อง Data Center สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งใหม่ จำนวน 1 ระบบ ตั้งแต่วันที่ 2-9 มีนาคม 2554
สอบราคาซื้อหมึกInvisible-Green จำนวน 580 กิโลกรัม (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อหมึก Invisible - Green จำนวน 580 กิโลกรัม
สอบราคาจ้างสร้างห้องน้ำโรงอาหาร
ประกาศสอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงานTORซื้อหมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ (Ink-jet) จำนวน 3,600 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อหมึกInvisible-Green จำนวน 580 กิโลกรัม
สอบราคาซื้อแม่พิมพ์ Photo Polymer ขนาด 790x1065x0.73 มม.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์ ระบบ DRY OFFSET และระบบ WET OFFSET พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและควบคุม จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒)
สอบราคาซื้อระบบเติมอากาศและกำจัดกลิ่นเครื่องปรับอากาศภายในงานพิมพ์สลากพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวม 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ์ภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศรวม 5 โครงการครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2554
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (อาคาร 1-2 และสำนักธุรกิจเกม)จำนวน 7 เดือน
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาผสมหมึก ink-jet replenisher จำนวน 240 ลิตร
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดและขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารการประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์ระบบ DRY OFFSET และระบบ WET OFFSET พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและควบคุม จำนวน 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเฟืองระบบส่งกำลังยูนิตตัดกระดาษเครื่องพิมพ์กราฟฟ่า 2 จำนวน 11 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเลื่อนวันแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกและวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยขอบเขตข้อกำหนดของงาน(TOR) ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 -12 ม.ค.54
ประกาศประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 4)
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักการพิมพ์ตามโครงสร้างใหม่
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์มิยาโคชิ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27-30 ธันวาคม 2553
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 4)
สอบราคาซื้อจอมอนิเตอร์ควบคุมการทำงานของ REGISTERING และ SOFTWARE พร้อมติดตั้ง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสารสนเทศต่างๆ รวม 6 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อเนื่องสีขาว ชนิด 60 แกรม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสารเอ4 ชนิด 80 แกรม
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศเปิดเผยขอบเขตข้อกำหนดของงาน(TOR) โครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวม 6 โครงการ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26พ.ย.53 ถึง 1 ธ.ค.53
สอบราคาซื้อกระดาษต่อเนื่องสีขาว ชนิด 60 แกรม ขนาด 9*11 นิ้ว จำนวน 500 กล่อง
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 3,500 รีม
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์ ระบบ DRY OFFSET และระบบ WET OFFSET พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและควบคุม
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 3)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์มิยาโคชิ
สอบราคาซื้อเฟืองระบบส่งกำลังยูนิตตัดกระดาษเครื่องพิมพ์กราฟฟ่า 2
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
สอบราคาซื้อน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร ประมาณ 5,000 แพค และน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร ประมาณ 8,000 ถัง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาซื้อกระดาษชำระจัมโบ้โรล
ประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศ เปิดเผยขอบเขตข้อกำหนดการจัดซื้อระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวม 6 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 4 -11 พฤศจิกายน 2553
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 94 เครื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานฯจำนวน 231 คน
ประกาศประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์ ระบบ DRY OFFSET และระบบ WET OFFSET พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและควบคุม
ประกาศเปิดเผยขอบเขตข้อกำหนดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 26 -29 ตุลาคม 2553)
สอบราคาจ้างทำเสื้อกีฬาภายใน จำนวน 1,300 ตัว
คู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 3)
ประกาศราคาจ้างเหมาบริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 594 เมตริกตัน
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวม 6 โครงการ ส่วนที่ 2 TOR รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (วันที่ 8-15 ตุลาคม 2553)
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวม 6 โครงการ ส่วนที่ 1 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 8-15 ตุลาคม 2553)
ประกาศเปิดเผยร่างกำหนดขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาบริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่บนใบสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี 2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู,ปลวก,มด,แมลงสาบ และยุง
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเปิดเผยผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูง สำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กรประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์ ระบบ DRY OFFSET และระบบ WET OFFSET พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและควบคุม
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง พนักงาน ของสำนักงานฯ รวม ๒๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Sever อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ Network)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2553 จำนวน 1 ระบบ
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่บนใบสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี 2554
สอบราคาซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 700 License
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยประกวดราคาการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศเปิดเผยประกวดราคาการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน SAP ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูง สำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กรประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อสร้อยคอทองคำ จำนวน 19 เส้น
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู, ปลวก, มด, แมลงสาบ และยุง
ประกาศประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยประกวดราคาการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง พนักงานฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง ๒ ตอน ๔ ประตู จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกวดราคาจ้างศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2554 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อหมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ INK-JET จำนวน 1,000 ลิตร
สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศและระบบกรองฝุ่นและกำจัดกลิ่น
สอบราคาซื้อหมึก INVISIBLE INK GREEN จำนวน 300 กิโลกรัม
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง พนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 594 เมตริกตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2553 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล 4 สี ควบคุมระบบการพิมพ์ด้วยเครื่อง color rip server พร้อม software คุมระบบการพิมพ์สี จำนวน 1 เชด
ประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet ประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 124 เครื่อง (ครั้งที่2)
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ Network)
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างเหมาบริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดรประจวบคีรีขันธ์

ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาการเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงสำหรับให้บริการข้อมูลภายในองค์กร ประจำปี 2554 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารการประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 4 คัน

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนับกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 594 เมตริกตัน (มกหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า) ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ออฟเซ็ทชุด 4 สี จำนวน 3,780 กิโลกรัม
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารโรงพิมพ์
จ้างซ่อมพื้นของงานพิมพ์สลาก
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล 4 สี ควบคุมระบบการพิมพ์ด้วยเครื่อง COLOR RIP SERVER พร้อม SOFTWARE คุมระบบการพิมพ์สี จำนวน 1 ชุด
สอบราคาซื้อหมึกออฟเซทสีส้มเปลี่ยนสีได้(Orange Fluo Green Offset) จำนวน 100 กิโลกรัม
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพิมพ์
ประกวดราคาซื้อเครื่องนับกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดยใช้บัตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 จุด
สอบราคาซื้อหมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ INK-JET จำนวน 1,000 ลิตร
ประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 594 เมตริกตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 เครื่อง รวม 3 รายการ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 594 เมตริกตัน (มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า) ครั้งที่2
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ รวม ๗ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น จำนวน 1 คัน
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงานTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 25 เครื่องรวม 3 รายการ
สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ (visualizer) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวมีลายน้ำ น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 594 เมตริกตัน (มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า)
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นของงานพิมพ์สลาก
สอบราคาต่อเติมหลังคาดาดฟ้าชั้น 3 อาคารโรงพิมพ์
สอบราคาเปลี่ยนฝ้าเพดานและระบบส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 งาน
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ รวม 7 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ invisible ink green
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองโรงพิมพ์เอกมัย
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารการประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ รวม 7 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศุนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2553
ประกาศเปิดเผยTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองโรงพิมพ์เอกมัย จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาจ้างสร้างหลังคาทางเดินบริเวณหน้าโรงพิมพ์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษา (Plant Maintenance) จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดยใช้บัตร จำนวน 14 จุด
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์เวทออฟเซ็ทชุด 4 สี จำนวน 3,780 กิโลกรัม
ประกาศเปิดเผยTORซื้อโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษา (Plant Maintenance) จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้อหมึก ANTI-COPY ORANGE
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2553
จ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2553
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
สอบราคาซื้อหมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ (INK-JET)
ประกาศเปิดเผยกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2553
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 123 เครื่อง (ครั้งที่3)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวมีลายน้ำ (โทนสีอมชมพู) หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 547 เมตริกตัน
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างคู่สายสัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 1 ระบบ
ผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2553 จำนวน 6 รายการ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2553
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ Network
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงาน ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ้างคู่สายสัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2553
ประกวดราคาจ้างบริการวงจรสื่อสรระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 8 เครื่อง
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 123 เครื่อง (ครั้งที่2)
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างคู่สายสัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ประจำปี 2553
สอบราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนมีลายน้ำ น้ำหนัก 100 แกรม หน้ากว้าง 19 นิ้ว
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2552 จำนวน 6 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ Network
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการเครื่อง Sever พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการเครื่อง Server พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยฏิบัติงานที่โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 78 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขอเปลี่ยนแปลงวันยื่นเอกสารปะกวดราคา วันแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกและวันเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการบำรงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
สอบราคาซื้อสร้อยคอทองคำและเหรียญรัชกาลที่ 9 เลี่ยมกรอบทองคำ
ประกาศเปิดเผยขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2553 จำนวน 6 รายการ
โครงการจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2 ชุด ประจำปี 2553
ประกาศเปิดเผยกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2553
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงาน ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ Network
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมฯ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 73 เครื่อง
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ INVISIBLE INK-RED (STRONG) จำนวน 24 กิโลกรัม
ประกวดราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหน่วยงานต่างๆ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพิมพ์ 2553
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ประจำปี 2553
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานที่โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 78 คน
ประกาศเปิดเผยการประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานฯ จำนวน 163 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 ระบบ
เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 1 ระบบ (เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2552)
ประกาศเปิดเผยร่างเขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ประจำปี 2553
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 123 เครื่อง
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเครื่อง Server พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวมีลายน้ำ (โทนสีอมชมพู) น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว
ประกาศเปิดเผยกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู, ปลวก, มด แมลงสาบ และยุง
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างบริการเครื่อง Server พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรัดสลาก จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
สอบราคาซื้อระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ (PABX) (ครั้งที่ 2)
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประวดราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว มีลายน้ำ (โทนสีอมชมพู) น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 547 เมตริกตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟฟิค และออกแบบแม่พิมพ์ macintosh พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างบริการตรวจผลการออกรางวัลสลากทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟฟิค และออกแบบแม่พิมพ์ Macintosh พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าอาคารสงเคราะห์แบบแฟลตของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์เพื่อปรับปรุงระบบพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (INK-JET) พร้อมระบบจำหน่ายและจ่ายรางวัล
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว มีลายน้ำ (ฌทรสีอมชมพู) ขนาด 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ประเภท ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อเครื่องรัดสลาก จำนวน 3 เครื่อง
สอบราคาซื้อกระดาษม้วนปรู๊ฟสีขาว 42-45 แกรม ขนาด 11.5 นิ้ว
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ลวดเย็บชนิดแบนไร้สนิม อย่างดี เบอร์ 21x25 จำนวน 1,700 ม้วน
ประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวมีลายน้ำ (โทนสีอมชมพู) น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว
สอบราคาซื้อระบบ Security Proxy Server จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้อกระดาษสีน้ำตาล หนา 100-110 แกรม จำนวน 400 รีม
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบอบแห้งหมึก UV จำนวน 4 หน่วย
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประวดราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว มีลายน้ำ (โทนสีอมชมพู) น้ำหนัก 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 547 เมตริกตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ประเภท ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างทำเสื้อกีฬาสี จำนวน 1350 ตัว
สอบราคจ้างปรับปรุงระบบอินทราเน็ต จำนวน 1 ระบบ
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สอบราคาซื้อระบบกำจัดกลิ่นสารระเหย และงานระบบท่อดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง
สอบราคาซื้อColor reflectiv densitometer เครื่องวัดค่าสีและเม็ดสกรีน จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ประเภท ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สอบราคาซื้อจอรับภาพ LCD ทีวี ขนาด 52 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เสริมต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศประเภท 2 ชั้น จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบเฝ้าติดตามการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 12-16 มกราคม 2552)
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 3500 รีม
ผู้ชนะการประมูลเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 3 รายการ รวม 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) จำนวน 1 ระบบ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2551)
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 12 ที่นั่ง
สอบราคาซื้อระบบ Security Proxy Server จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2551)
จัดซื้อระบบเฝ้าติดตามการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อโปรแกรม Microsoft Office 2007 รวม 2 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เลิกใช้งาน ประจำปี 2551 จำนวน 215 รายการ ครั้งที่ 2
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์และซอฟท์แวร์เพื่อปรับปรุงระบบพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (INK-JET) พร้อมระบบจำหน่ายและจ่ายรางวัลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่2)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง แก้ไขประกาศประกวศราคาเช่ารถยนต์นั่ง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 3 รายการ รวม 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ก๊าซ NGV แบบฉีดก๊าซ พร้อมติดตั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักรับรองบางแสนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 2
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์เก่งนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู จำนวน ๓ รายการ รวม ๕ คัน
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์และซอฟท์แวร์เพื่อปรับปรุงระบบพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (INK-JET) พร้อมระบบจำหน่ายและจ่ายรางวัลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 4 รายการ
สอบราคาจ้างจัดทำกระปุกออมทรัพย์ จำนวน 33,000 ชิ้น
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) ระบบเฝ้าติดตามการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
จัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศสอบราคาซื้อ Handheld Wireless LAN จำนวน 9 ชุด
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ต่อเชื่อมสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อระบบ Virtual Private Network จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงานเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เครื่องยนต์ ๒ ระบบ (เบนซินและ NGV) จำนวน ๓ รายการ รวม ๕ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อ ระบบ Firewall จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลพระภูมิประจำอาคารสงเคราะห์แบบแฟลต ครั้งที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) การจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเฝ้าติดตามการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2552
สอบราคาจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 10,000 ชุด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2552 จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ประจำปี 2552
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก Server และระบบ Network ประจำปี 2552 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อำเอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 162 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2552
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการคู่สายสัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2552 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงานฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 9-12 กันยายน 2551)
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานที่โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางดิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 6 วงจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อชุดสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา รวม 14 รายการ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2552 จำนวน 6 รายการ
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบริการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เลิกใช้งาน ประจำปี 2551 จำนวน 215 รายการ
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้โทรศัพท์สาขา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2552
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักรับรองบางแสนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลพระภูมิประจำอาคารสงเคราะห์แบบแฟลต
ประกาศเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 22-27 สิงหาคม 2551)
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 85 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงานTOR และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 6 รายการ
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ประจำปี 2552
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 23 เครื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยข้อมูลจ้างบริการเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2551)
สอบราคาซื้อสร้อยคอทองคำ พร้อมเหรียญรัชกาลที่ 5 เลี่ยมกรอบทอง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการคู่สายสัญญาณวงจรความเร็วเพื่อใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และระบบ Network ประจำปี 2552 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 600 Licenses
เปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Tor) และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่องจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพนักงานฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑)
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2555 จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 6 วงจร
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู, ปลวก, มด, แมลงสาบ และยุง
ประกาศเปิดเผยข้อมูลจ้างบริการเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) จำนวน 1 ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 กรกฎาคม 2551)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 6 วงจร
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานที่โรงพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศเปิดเผยข้อมูลการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 162 คน
สอบราคาจ้างบริการระบบตอบผลการออกรางวัลสลากทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เลิกใช้งาน ประจำปี 2550 จำนวน 76 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวชนิดมีลายน้ำ ขนาด 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 547 เมตริกตัน (547,000 กิโลกรัม)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับแม่บ้านในการทำความสะอาดห้องพัก และให้บริการผู้ที่มาใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 รายการ
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องครัว พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ
สอบราคาจ้างหมาปรับปรุงพื้นที่ทำงานของสำนักงานสลากสาขา 2
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา รวม 14 รายการ
สอบราคาซื้อระบบป้องกันฟ้าผ่า พร้อมติดตั้ง
ประกวดราคาจ้างเดินสายสํญญาณคอมพิวเตอร์
สอบราคาจ้างทำเสื้อกีฬาสี จำนวน 1,250 ตัว
เปิดเผยร่างขอบเขตของงานจ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวชนิดมีลายน้ำ ขนาด 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อตู้ลำโพงมีภาคขายเสียงในตัว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ตู้
สอบราคาซื้อโปรแกรม Microsoft Office 2007 Open License จำนวน 20 Licenses
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และเครื่องฟอกอากาศแบบติดเพดานพร้อมติดตั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 5 รายการ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และระบบ Network ประจำปี 2551
สอบราคาซื้อตู้ลำโพงมีภาคขยายเสียงในตัว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ตู้
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
ประกาศจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ รวม 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างจัดทำชุด "สีสันหรรษา"
เปิดเผยกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก Server และระบบ Network ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเปิดเผย ข้อกำหนด และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และระบบ Network
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างวางระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต e-learning จำนวน 1 ระบบ
จ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ กำหนดระยะเวลา 10 เดือน
สอบราคาซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจำปี 2551 จำนวน 600 Licenses
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2 รายการ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ รวม 3 รายการ ประจำปี 2551
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และระบบ Network ประจำปี 2551
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2551 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ จำนวน 166 คน
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการวงจรระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 6 วงจร
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนส่งพนักงานฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Projet
สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวชนิดมีลายน้ำ ขนาด 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
ประกวดราคาจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ รวม 3 รายการ ด้วยวิการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก Server และระบบ Network
ยกเลิกประกาศรประกวดราคาจัดซื้อระบบการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกวดราคาจ้างบริการวงจรระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 6 วงจร
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2551 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวชนิดมีลายน้ำ ขนาด 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที 2)
สอบราคาจ้างบริการเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บริการทาง Internet
สอบราคาจ้างบำรุงรัการะบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และระบบ Network สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาบริการระบบแจ้งผลการออกรางวัลสลากทางโทรศัพท์
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนส่งพนักงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ประจำปี 2551
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR การจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ รวม 3 รายการ
ประกาศเปิดเผยจ้างบริการวงจรเช่าระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๖ วงจร
ประกาศเลื่อนกำหนดการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ดินราชพัสดถ ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อสร้อยคอทองคำ พร้อมเหรียญรัชกาลที่ 5 เลี่ยมกรอบทองน้ำหนักเบา
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ขายทอดตลาดรถยนต์เก่าใช้แล้ว จำนวน ๒ คัน
ประกาศเปิดเผยจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2551
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และระบบ Network สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 2
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวชนิดมีลายน้ำ ขนาด 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ครั้งที่ 2
ประกาศเปิดเผยการจ้างเหมาบริการขนส่งพนักงานฯ
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและเลิกใช้งาน จำนวน 81 ชิ้น
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และระบบ Network สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ จำนวน 166 คน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู, ปลวก, มด, แมลงสาบ และยุง
ประกาศเปิดเผยการจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
ประกาศเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน เรื่องการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ปฏิบัติงานที่โรงพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 77 คนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
สอบราคาซื้อเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม้น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 70 ชิ้น
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ดินราชพัสดุ ถ. นนทบุรี - สนามบินน้ำ จ. นนทบุรี ครั้งที่ ๒
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างทำเครื่องหมายสำหรัดปฏิบัติงานและชุดพิธีการ รวม 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนนนทบุรี - สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ครั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2550
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำเครื่องหมาย ชุดปฏิบัติการและชุดพิธีการของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อชุด Eternet Gigabit Switch จำนวน 2 ชุด
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำวน 1 เครื่อง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสาย Fiber Optic จำนวน 1 ชุด
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ
สอบราคาซื้อ Handy Drive จำนวน 400 ตัว
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อระบบ Domain Controller จำนวน 1 รายการ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบราคาซื้อเพลท Photo Polymer ขนาด 790x1065x0.73 mm. จำนวน 100 แผ่น
สอบราคาจ้างจัดทำกระติกน้ำ
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าใช้แล้ว
ประกาศขายทอดตลาดเศษซากอาคาร บนที่ดินราชพัสดุ ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
สอบราคาจ้างตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ
ประกวดราคาจ้างทำเครื่องหมายสำหรับชุดปฏิบัติงานและชุดพิธีการของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โปรแกรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ดินราชพัสดุ ถ. นนทบุรี - สนามบินน้ำ จ. นนทบุรี
สอบราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารสัญญาณข้อมูลระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กับกระทรวงการคลัง ประจำปี 2550
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2550 จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server และระบบ Network ด้วยวิการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการขนส่งพนักงานฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบการป้องกันการบุกรุกทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบการบริหารการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อกระดาษสีน้ำตาล หนา 100 - 110 แกรม ขนาด 38 x 48 นิ้ว จำนวน 400 รีม
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาให้บริการระบบ Mail Server เพื่อบริการผู้แทนจำหน่าย
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR การจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน 2549) กรณีเปิดไม่ได้ให้คลิกเมาส์ขวา เลือก Save Target As..
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างระบบการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR การจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 5-8 กันยายน 2549) กรณีเปิดไม่ได้ให้คลิกเมาส์ขวา เลือก Save Target As..
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนนนทบุรี - สนามบินน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการประมูลการเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศขายทอดตลาดเศษซากอาคาร บนที่ดินราชพัสดุ ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนนนทบุรี - สนามบินน้ำ ครั้งที่ 2 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549)
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก Server และระบบ Network ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวชนิดมีลายน้ำ ชนาด 63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว จำนวน 500 เมตริกตัน
ประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โปรแกรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลื่อนกำหนดวันยื่นซองประกวดราคา และขยายกำหนดเวลารับเอกสารประกวดราคาซื้อระบบการป้องกันการบุกรุกทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศ
ประกวดราคาซื้อระบบการป้องกันการบุกรุกทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง
ประมูลจ้างเหมาบริการขนส่งพนักงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกวดราคาซื้อระบบการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2550 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 4-7 สิงหาคม 2549)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2550 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 4-7 สิงหาคม 2549)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก Server และระบบ Network ครั้งที่ 2 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 4-7 สิงหาคม 2549)
แก้ไขประกาศประมูลเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 2 ตอน 4 ประตู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR ประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว ขนาด63 แกรม หน้ากว้าง 18.75 นิ้ว (2-5 ส.ค. 49)
สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2550
ประมูลเช่ารถยนต์เก่งนั่ง 2 ตอน 4 ประตู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างทำเครื่องหมายสำหรับชุดปฏิบัติงานและชุดพิธีการของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานฯ รวม 7 รายการ ครั้งที่ 2 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 26 - 29 กรกฏาคม 2549)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนนนทบุรี - สนามบินน้ำ ครั้งที่ 1 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2549)
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์เวทออฟเซ็ทชุด 4 สี
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จัดซื้อระบบบริหารการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2549)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก Server และระบบ Network (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2549)
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พัดลมระบายอากาศ และท่อส่งลม
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างเหมาบริการขนส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2549)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จัดซื้อระบบบริหารการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2549)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ Software SAP Project (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2549)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR การจ้างเหมาบริการลูกจ้างผ่านบริษัท (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2549)
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการ Upgrade SAP Version จำนวน 1 ระบบ และโครงการเพิ่ม License SAP Software จำนวน 20 ลิขสิทธิ์ รวม 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR โครงการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2549)
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ
สอบราคาจำหน่ายเศษกระดาษฝอยเสียไม่ใช้แล้ว
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพิมพ์
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR การจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2549) ไฟล์ 2
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR การจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2549)ไฟล์ 1
สอบราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR โครงการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2549)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR โครงการ Upgrade SAP Version จำนวน 1 ระบบ และโครงการเพิ่ม SAP License Software จำนวน 20 ลิขสิทธิ์ รวม 2 รายการ ครั้งที่ 3 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 23-26 มิถุนายน 2549)
สอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างเหมาบริการขนส่งพนักงาน (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2549)
สอบราคาซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 โปรแกรม
ประกาศเปิดเผย TOR จัดซื้อระบบการป้องกันการบุกรุกทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2549)
สอบราคาเช่าระบบการประชุมทางไกลผ่านสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Video Conference) จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างทำเครื่องหมายสำหรับชุดปฏิบัติงานและชุดพิธีการของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานฯ รวม 7 รายการ (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2549)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR การเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 2 คัน (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2549)
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR การจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2549) กรณีเปิดไม่ได้ให้คลิกเมาส์ขวา เลือก Save Target As..
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR โครงการ Upgrade SAP Version จำนวน 1 ระบบ และโครงการเพิ่ม SAP License Software จำนวน 20 ลิขสิทธิ์ รวม 2 รายการ (กำหนดเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2549)
ประกาศเปิดเผย TOR จัดซื้อระบบการป้องกันการบุกรุกทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ก๊าซ NGV แบบฉีดก๊าซพร้อมติดตั้ง
สอบราคาจ้างให้บริการระบบ Mail Server เพื่อบริการผู้แทนจำหน่าย
ประกาศ TOR การจัดซื้อเครื่องสร้างภาพบนแม่พิม์ระบบดรายออฟเซ็ทด้วยเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและควบคุม
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR การเช่ารถยนต์เก๋ง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 2 คัน
สอบราคาจ้างการให้บริการข้อมูลสลากเลขท้าย ๓ ตัวและ ๒ ตัว (Call Center)
สอบราคาซื้อระบบเตรียมข้อมูลการพิมพ์ พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงาน ณ ที่ทำการอาคารโรงพิมพ์
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือวารสารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR จ้างประมวลผลระบบจำหน่ายและจ่ายรางวัลสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และอาคารจอดรถยนต์พร้อมระบบอื่น ๆ ประกอบอาคารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศเปิดเผยร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโครงการ Upgrade SAP Version จำนวน 1 ระบบ และโครงการเพิ่ม SAP License Software จำนวน 20 ลิขสิทธิ์ รวม 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดซองเสนองานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และอาคารจอดรถยนต์พร้อมระบบอื่น ๆ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและอาคารจอดรถยนต์พร้อมระบบอื่น ๆ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจจับโลหะและวัตถุระเบิดชนิดเดินผ่าน จำนวน 2 เครื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
ประมูลซื้อระบบบริหารการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาวชนิดมีลายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลชุดควบคุมตัวเลข (Numbering Box) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน
สอบราคาซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 โปรแกรม
จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร
เชิญชวนให้ศึกษาและจัดทำข้อเสนอการบริหารความเสี่ยง ในการจ่ายเงินรางวัลสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว


ข้อมูลได้มาจาก : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

© สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขที่ 3 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2281-1611 โทรสาร.0-2281-9011