สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 กพ.56 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

  

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางไปออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ ห้องป่าสักหลวง 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

เพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรมของกระบวนการออกรางวัลสลากด้วยตัวเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์
© สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขที่ 3 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2281-1611 โทรสาร.0-2281-9011