Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในกระบวนการออกรางวัลและกระบวนการจ่ายรางวัล (ISO 27001) ประจำปี 2559
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 08/07/2558
2 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 12/05/2558
3 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 03/04/2558
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์