Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ซื้อยางรถยนต์บัส จำนวน 8 เส้น
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ยกเลิกประกาศโครงการ ดูข้อมูล 16/05/2558
2 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 10/04/2558
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์