Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ทั้งระบบ ณ ที่ทำการโรงพิมพ์ ประจำปี 2558
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 28/08/2557
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดูข้อมูล 08/08/2557
3 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 29/07/2557
4 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 29/07/2557
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์