Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ซ่อมระบบช่วงล่างและระบบปัดน้ำฝนรถยนต์เก๋งแวนด์ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน สฉ-2890
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 100,000 บาท)
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 00/00/543
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์