Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องออกกำลังกาย 2560)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : อื่น ๆ
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 09/10/2560
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์