Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างทำฉากป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ พร้อมฐานล้อสำหรับเลื่อน จำนวน 2 ชุด และจ้างทำฐานตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ พร้อมเก้าอี้นั่งสำหรับคนไข้ จำนวน 1 ชุด
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
การจ้าง : จัดจ้าง
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ยกเลิกประกาศโครงการ ดูข้อมูล 09/10/2557
2 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 27/08/2557
3 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 30/07/2557
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์