Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างบริษัทในการจัดการเดินทางศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ Mobile Application ณ สาธารณรัฐอเมริกา
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีพิเศษ
การจ้าง : จัดจ้าง
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 13/07/2560
2 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 06/07/2560
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์