Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ทั้งระบบ ณ ที่ทำการโรงพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรจะปี 2558 โดยวิธีสอบราคา
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
การจ้าง : จัดจ้าง
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 29/07/2557
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์