Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ประจำปี 2558
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
การจ้าง : จัดจ้าง
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 16/09/2557
2 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 25/08/2557
3 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 05/08/2557
4 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 22/07/2557
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์