Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๑ โครงการ ปี 2558
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
การจ้าง : จัดจ้าง
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 19/09/2557
2 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 13/08/2557
3 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 22/07/2557
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์