Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 121 เครื่อง ณ ที่ทำการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2558
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
การจ้าง : จัดจ้าง
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 19/09/2557
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดูข้อมูล 14/08/2557
3 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 29/07/2557
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์