Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ซื้อหมึกพิมพ์พิเศษป้องกันการปลอมแปลง (หมึกออฟเซทสีชมพูเปลี่ยนสีได้) จำนวน 1,920 กิโลกรัม
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 06/01/2560
2 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 20/12/2559
3 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 14/12/2559
4 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 13/12/2559
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์