Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างจัดทำโครงการสำรวจราคาสลาก และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและจัดทำแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 05/01/2560
2 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 30/11/2559
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์