Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) และศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) จำนวน ๑ โครงการ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 20/12/2559
2 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 08/12/2559
3 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 22/11/2559
4 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 27/10/2559
5 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 27/10/2559
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์