Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ซื้อป้ายสติ๊กเกอร์ ขนาด A4 จำนวน 168,000 แผ่น
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ยกเลิกประกาศโครงการ ดูข้อมูล 01/12/2559
2 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 31/10/2559
3 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 31/10/2559
4 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 04/10/2559
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์