Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : เช่าเวลาถ่ายทอดเสียงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2563
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง
การจ้าง : เช่า
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 07/05/2562
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 09/07/2562
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์