Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการคนพิการตามกฎหมายประจำปี 2563 (นายพรเทพ สัมฤทธิ์)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่ 100,001 ถึง 500,000 บาท)
การจ้าง : จัดจ้าง
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 เอกสารสัญญา ดูข้อมูล //543
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 04/07/2562
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์