Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศที่ทำการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
การจ้าง : จัดจ้าง
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 16/08/2562
2 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 19/07/2562
3 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 03/07/2562
4 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 03/07/2562
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์