Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ห้องสมุดสนามบินน้ำ) จำนวน 1 ครั้ง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 100,000 บาท)
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ดูข้อมูล //543
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 29/10/2561
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์