Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ซื้อยางรัดชนิดวงใหญ่ จำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 05/06/2561
2 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 30/08/2561
3 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 14/08/2561
4 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 31/07/2561
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์