Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารสวัสดิการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2562
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 18/09/2561
2 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 07/08/2561
3 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 24/07/2561
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์