Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ซื้อเครื่องพิมพ์ Offset แบบ Sheet-fed เครื่องพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (Ink-Jet) พร้อมระบบตรวจสอบการพิมพ์ และอุปกรณ์ประกอบสิ่งพิมพ์ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศสำนักงานเรื่องชื้แจงสอบถามการประกวดราคา(e-bidding) ดูข้อมูล //543
2 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 20/07/2561
3 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 16/07/2561
4 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 11/07/2561
5 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 11/07/2561
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์