Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ชุดคอมพิวเตอร์กราฟิก Mac พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้านกราฟิก (ADOBE) จำนวน ๑ ชุด
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่ 100,001 ถึง 500,000 บาท)
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ดูข้อมูล //543
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 25/05/2561
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์