Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ซื้อหมึกพิมพ์พิเศษป้องกันการปลอมแปลง (หมึกออฟเซทสีชมพูเปลี่ยนสีได้) จำนวน 1,920 กิโลกรัม
ผู้ดำเนินการ : 2240
ปีงบประมาณ : 2560
วันที่ประกาศ : 20/12/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20161220_144728_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์