Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) และศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) จำนวน ๑ โครงการ
ผู้ดำเนินการ : jerapan
ปีงบประมาณ : 2560
วันที่ประกาศ : 27/10/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20161027_155307_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์