Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่ 100,001 ถึง 500,000 บาท)
ประเภทเอกสาร : เอกสารสัญญา
โครงการ : จ้างเหมาบริการคนพิการตามกฎหมาย ประจำปี 2562 (นายศิริชัย วัดเอก)
ผู้ดำเนินการ : jaruwan_rat
ปีงบประมาณ : 2562
วันที่ประกาศ : //543
เอกสารแนบ
  EGLO_20181004_101810_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์