Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
ผู้ดำเนินการ : 2240
ปีงบประมาณ : 2560
วันที่ประกาศ : 29/11/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20161129_102754_0.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์