Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จำนวน 550 โด๊ส
ผู้ดำเนินการ : sangpetch
ปีงบประมาณ : 2560
วันที่ประกาศ : 23/11/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20161124_104748_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์