Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จ้างจัดทำโครงการสำรวจราคาสลาก และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและจัดทำแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินการ : ploysarun
ปีงบประมาณ : 2560
วันที่ประกาศ : 30/11/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20161101_170244_0.PDF ดูข้อมูล
  EGLO_20161101_174558_0.pdf ดูข้อมูล
  EGLO_20161130_105800_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์