Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ประจำปี 2558 จำนวน 1 ระบบ
ผู้ดำเนินการ : jerapan
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 04/07/2557
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 09/07/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140704_192125_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์