Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : จ้างทำโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดำเนินการ : jaruwan_rat
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 18/06/2557
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 25/06/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140617_172210_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20140617_172210_0.xlsx ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์