Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : รถบัสโดยสารปรับอากาศ 1 ชั้นครึ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
ผู้ดำเนินการ : jaruwan_rat
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 02/06/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140602_124103_0.5 ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์