Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : รถบัสโดยสารปรับอากาศ 1 ชั้นครึ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
ผู้ดำเนินการ : jerapan
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 29/04/2557
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 06/05/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140429_144016_0.PDF ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20140429_144016_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์