Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ยกเลิกประกาศโครงการ
โครงการ : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบเคลื่อนที่) และเครื่องพิมพ์ภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด
ผู้ดำเนินการ : punyawutn
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 02/04/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140402_150533_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์