Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ซื้ออุปกรณ์ Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดำเนินการ : chitpon
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 15/06/2559
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 20/06/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20160615_163416_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20160615_163416_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ




สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์