Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จ้างทำม่านพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 3 อาคาร (ครั้งที่ 2)
ผู้ดำเนินการ : jerapan
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 13/06/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20160611_101734_0.06 ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์