Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โครงการ : ซื้อกระดาษชำระจัมโบ้โรล จำนวน 10,800 ม้วน
ผู้ดำเนินการ : koonthalee
ปีงบประมาณ : 2560
วันที่ประกาศ : 07/06/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20160607_145830_0. วันเปิดซอง ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน่ร่วมกัน ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์