Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ยกเลิกประกาศโครงการ
โครงการ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด THERMAL และกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ THERMAL
ผู้ดำเนินการ : jaruwan_rat
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 18/05/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20160518_095550_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์