Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โครงการ : จ้างบริษัทจัดการเดินทางทัศนศึกษา ประจำปี 2559 เส้นทาง กรุงพทฯ - จังหวัดเพชรบูรณ์ - จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 59 คน
ผู้ดำเนินการ : jidapa
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 17/05/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20160517_162704_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์