Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : จ้างพิมพ์สมุดภาพประวัติสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๕๕๙
ผู้ดำเนินการ : chitpon
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 04/05/2559
เอกสารแนบ
  EGLO_20160504_112922_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์