Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 2 ชั้น พร้อมปรับปรุงพื้นที่อาคารรักษาความปลอดภัยเดิม
ผู้ดำเนินการ : chitpon
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 23/01/2557
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 28/01/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20140210_154531_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์