Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ซื้อ CTP Dry Offset Plate ขนาด 508x635x(0.70-0.73) มิลลิเมตร จำนวน 300 แผ่น
ผู้ดำเนินการ : supalak
ปีงบประมาณ : 2563
วันที่ประกาศ : 29/11/2562
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 04/12/2562
เอกสารแนบ
  EGLO_20191129_155741_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20191129_155741_0. แบบ บก 06 (ราคากลาง) ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์