Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Market)
ประเภทเอกสาร : เอกสารสัญญา
โครงการ : ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,600 รีม
ผู้ดำเนินการ : jaruwan_rat
ปีงบประมาณ : 2563
วันที่ประกาศ : //543
เอกสารแนบ
  EGLO_20190918_130847_0.59 A4 80 แกรม_1 ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์