Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2563
ผู้ดำเนินการ : 2240
ปีงบประมาณ : 2562
วันที่ประกาศ : 16/09/2562
เอกสารแนบ
  EGLO_20190916_152554_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์