Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : เปลี่ยนแปลงร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินการ : ploysarun
ปีงบประมาณ : 2562
วันที่ประกาศ : 10/09/2562
เอกสารแนบ
  EGLO_20190911_071442_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์