Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓
ผู้ดำเนินการ : jerapan
ปีงบประมาณ : 2562
วันที่ประกาศ : 27/08/2562
เอกสารแนบ
  EGLO_20190905_165145_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์