Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศที่ทำการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
ผู้ดำเนินการ : 2240
ปีงบประมาณ : 2563
วันที่ประกาศ : 03/07/2562
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 08/07/2562
เอกสารแนบ
  EGLO_20190703_091654_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20190703_091654_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์